phuphaman-add-location

มี ข่าวดี.. สิมาบอกครับพี่น้อง
ทางแอดมิน อยากจะให้ท้องถิ่นของเรา สามารถให้นักท่องเที่ยวสืบค้น หาข้อมูลก่อนที่จะมาเที่ยวที่ภูผาม่านเราได้ง่ายขึ้น ด้วยการจะทำหน้าเพจให้แหล่งท่องเที่ยวในภูผาม่านของเรา โดยให้กรอกข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ของสถานที่ของท่าน อาทิเช่น. ร้านชื่ออะไร, อยู่ที่ไหน, มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง, ต้องจองก่อน หรือ Walk-in เข้ามาได้เลย..

เมื่อแอดได้รับข้อมูลแล้ว จะสร้างเพจต่อท้ายชื่อเว็บไซต์ภูผาม่านให้ ทยอยอัพขึ้นให้เรื่อย ๆ และจะแจ้งไป ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน ไว้นะครับ
หน้าตัวอย่าง. https://www.phuphaman.com/simple-location/
(simple-location)จะเป็นชื่อสถานที่ของท่าน จะทำให้นักท่องเที่ยวหาร้านท่านเจอจากใน google

ทั้งหมดนี้ทีมงานจะทำให้ฟรี ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอภูผาม่านของเรา
หากมีข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นนอกจากนี้ จะส่งอีเมล์เข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ ที่ admin@phuphaman.com